HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

dự án SACOMREAL - 

TTC Land


CARILLON 7

CHARMINGTON IRIS


PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN JAMONA HOME RESORT

Liên hệ chủ đầu tư 0985 889 990

( Khách hàng có thể nhận nền ngay khi ký Hợp đồng với Chủ Đầu Tư)

Phương án 1/  Thanh toán  18 tháng không lãi suất.

ĐỢT

THỜI GIAN

GIÁ TRỊ

 1

Đặt cọc

100.000.000 vnđ

2

15 ngày sau ngày ký hợp đồng

20%( Bao gồm cọc)

3

1 tháng sau

4%

4

1 tháng sau

4%

5

1 tháng sau

4%

6

1 tháng sau

4%

7

1 tháng sau

4%

8

1 tháng sau

5%

9

1 tháng sau

5%

10

1 tháng sau

5%

11

1 tháng sau

5%

12

1 tháng sau

5%

13

1 tháng sau

5%

14

1 tháng sau

5%

15

1 tháng sau

5%

16

1 tháng sau

5%

17

1 tháng sau

5%

      18  1 tháng sau ( hoàn thiện móng ) 5% 
                             Nhận giấy CNQSHNO                                5% 

  
  

Phương án 2/ Thanh toán 12 tháng chiết khấu tương đương 3 %.

ĐỢT

THỜI GIAN

GIÁ TRỊ

 1

Đặt cọc

100.000.000 vnđ

2

10 ngày sau ngày ký hợp đồng

10% ( bao gồm cọc)

3

1 tháng sau đợt 2

10%

4

1 tháng sau đợt 3

15%

5

1 tháng sau đợt 4

6%

6

1 tháng sau đợt 5

6%

7

1 tháng sau đợt 6

6%

8

1 tháng sau đợt 7

6%

9

1 tháng sau đợt 8

6%

10

1 tháng sau đợt 9

6%

11

1 tháng sau đợt 10

6%

12

1 tháng sau đợt 11

6%

13

1 tháng sau đợt 12

6%

14

1 tháng sau đợt 13

6%

 

Nhận giấy CNQSHNO

5%

 

Phương án 3/ Thanh toán  95% chiết khấu tương đương 6.44%

ĐỢT

THỜI GIAN

GIÁ TRỊ

 

Đặt cọc

100.000.000 VNĐ

1

10 ngày sau ngày ký hợp đồng

95% ( Bao gồm cọc)

2

Nhận giấy CNQSHNO

5%
TIỆN ÍCH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

CÁC MẪU NHÀ

  Mẫu Nhà Đơn Lập

   Mẫu Nhà Liên kế


  Mẫu Nhà Song Lập

Mẫu Nhà Tứ Lập